top of page

Als dagvoorzitter ziet Cecilia het als haar belangrijkste taak om een veilige en ontspannen sfeer te creëeren, waardoor het verhaal van de geïnterviewde of de spreker moeiteloos tot volle wasdom kan komen. 

In haar ogen zit dat voor een groot deel in de voorbereiding. Ze leest zich grondig in en belt met de mensen die een rol gaan vervullen. Als dagvoorzitter en moderator is ze toegankelijk, sprankelend en speels, maar niet bang om door te vragen en kritische vragen te stellen. Cecilia is gecertificeerd gespreksleider bij KlimaatGesprekken en deed jarenlange ervaring met gespreksvoering op bij de Kindertelefoon. 

Opdrachtgevers

Medilex Onderwijs - Congres 'Eenzaamheid onder jongeren'

Provincie Overijssel - Informatieavond 'Verduurzaming van uw woning'

Agenda

Medilex Onderwijs - Congres 'Duurzaam onderwijs in het VO' (november 2023)


 

form
bottom of page